آذر ۳۰, ۱۳۹۵
مقاله
0 نظرات
تابلو سازی راهنما

******
تابلوهای راهنما برای معرفی مکانهای عمومی همچون خیابان ها و ساختمانهای اداری ،تجاری و فروشگاهها و یا معرفی طبقات و بخشهای مختلف اماکن عمومی و خصوصی مورد استفاده قرار می شود.تابلو سازی های راهنما را میتوان با استفاده ازانواع متریالها و روشهای گوناگون تولید نمود.ولی در اکثر اوقات با استفاده از تابلو خطی، تابلو لیزری و تابلوهای چاپی مانند فلکسی ساخته میشود.تابلو سازی های راهنما را میتوان در دو دسته سالنی(indoor )و محیطی (out door) تقسیم نمود.برای بخشهای داخلی اماکن، نوع سالنی استفاده میشود و زیبائی رکن اصلی آن خواهد بود ولی برای تابلوهای محیطی که در بیرون از اماکن مورد استفاده قرار میگیرد مقاومت و استحکام رکن اصلی را خواهد داشت.