وبسایت نقدستان - شهروز چرکچی: سامسونگ پتنت جدیدی را به ثبت رسانده که در آن توسعه گوشی هوشمندی با دو صفحه نمایش در پشت و جلوی گوشی به چشم میخورد.

بخش تحقیق و توسعه سامسونگ، بررسی طراحیهای جدیدی را به ویژه در بخش صفحهنمایش گوشیهای هوشمند در دستور کار قرار داده است. سامسونگ اولین برند تولیدکننده گوشیهای هوشمند بود که صفحهنمایشی با لبه خمیده را روانه بازار کرد حالا پتنتی تازه را به ثبت رسانده است.

در قالب این حق ثبت اختراع، صفحهنمایش گوشی جدید در پشت و روی گوشی در مقابل کاربر قرار می گیرد. نکته قابل توجه اینکه سنسورهای تعبیه شده در گوشی هوشمند توسعه یافته بر اساس این طرح میتوانند مشخص کنند که آیا کاربر به صفحه جلویی نگاه میکند یا صفحه پشتی؟!

به این ترتیب امکان بهینهسازی نمایش محتویات وجود خواهد داشت. صفحهنمایش پشتی در این ترکیب، استفادههای مخصوص به خود را دارد. به عنوان مثال، نیازی نیست تا برای مشاهده هشدارهای دریافتی، گوشی را به سمت دیگر بچرخانید. علاوه بر این، نام تماس گیرنده و پیامکهای دریافتی را هم میتوانید روی قسمت پشتی گوشی مشاهده کنید.