شرکت خاتم سازی را در قالب با مسئولیت محدود و یا شرکت سهامی خاص می توان به ثبت رساند. البته به شرطی که اول به فکر تهیه مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مربوطه باشید و این شرایط را حتما داشته باشید:
در تعداد اعضای شرکت هیچ منعی وجود ندارد به جز اینکه از 2 نفر نباید کمتر باشد. کسی نمیتواند به میزان سرمایه شرکت شما دخالت کند البته همان طور که میدانید حد اقل سرمایه 100 هزار تومان باید باشد. فراموش نکنید که تمام سرمایه را باید حتما پرداخت کنید. از کارت ملی و شناسنامه خود و تمام اعضای شرکت باید کپی بگیرید. به فکر تهیه گواهی عدم سوء پیشینه باشید. اگر به شما بابت نداشتن مجوز فعالیت کسب و کارتان ایراد میگیرند حتما مجوز تهیه کنید و جزء مدارک خود قرار دهید. امضای اقرارنامه را حتما بگیرید. البته موارد گفته شده برای ثبت شرکت خاتم سازی مسئولیت محدود لازم است...موارد دیگر را توصیه می کنم از خود سایت مرجع یعنی کیا ثبت دنبال کنید.