سلام
من به معماری کامپیوتر علاقه زیادی دارم کسی در این زمینه مقاله یا فیلم آموزشی دارد!؟