امروزه مباحث مهمی چون محدودیت ذخایر فسیلی، نگرانی های زیست محیطی، ازدحام جمعیت، رشد اقتصادی ، ضریب مصرف و... با گستردگی تمام، فکر اندیشمندان را در یافتن راهکاهای مناسب به خود مشغول داشته است و صاحبان منابع فسیلی نگران خالی شدن منابع درمدت زمانی محدود هستند . در این میان استفاده از انرژی های تجدیدپذیر یعنی استفاده از انرژی هایی که در مقایسه با طول عمر انسانها به صورت مداوم در حال جایگزینی هستند مانند انرژی خورشید، انرژی باد، انرژی امواج دریا، انرژی توده های زیستی و ... از بهترین راهکار های پیش روی بشر به شمار می رود .

در سال های اخیر در دنیا شاهد رشد تکنولوژی هایی چون IT، نانو، هوش مصنوعی و بالاخره انرژی خورشیدی بوده ایم. دریافت یک ساعت انرژی خورشیدی میتواند به مدت یکسال کل نیاز دنیا و بشر را تامین کند. این انرژی در حال حاضر حکم طلا را پیدا کرده است، امروزه تحولاتی چون بهینه سازی بسیار موثر باطری لیتیومی، حمل و نقل برقی و ماشین های خودران را میتوان انقلابی عظیم در صنعت حمل و نقل نامید. گسترش این ماشین های پیشرفته تا دو دهه آینده ، کل سیستم این صنعت را دچار تحول و تغییر ساختار خواهد کرد. به همین سبب استفاده از انرژی خورشیدی در تبریز نیز رواج یافته است .


امروزه با تحقیقاتی که در سراسر دنیا در حال بررسی و انجام است، به زودی نیروگاههای بزرگ خورشیدی جایگزین نیروگاههای سوخت فسیلی خواهد شد و این نیروگاهها با هزینه*ای بسیار کم، بدون تولید گازهای مخرب و بدون اشتغال فضاهای مفید، همه جا را فرا خواهد گرفت. انرژی های فسیلی در میدان رقابت با تکنولوژی خورشیدی شکست خورده و از بین میروند چراکه انرژی خورشیدی نیاز به حمل و انتقال ندارد و هزینه تمام شده آن بسیار پایین خواهد بود و سیستم نقل و انتقال در آینده به کلی تغییر خواهد کرد و تصور ما اینست که سیستم حمل و نقل شهر هم دچار تغییرات اساسی خواهد شد. بدیهی است که وقتی نفت در ده سال آینده جایگاه خود را بعنوان کالای استراتژیک از دست بدهد، می تواند پیامدهای سیاسی در مناطق نفت خیز داشته باشد.