باید توجه داشت که همواره در آب ها و خشکى هاى این جزیره جنوبی ایران سه اکوسيستم حياتى از نظر تنوع زيستى دارای بیشترین تنوع جانورى و گياهى هستند که اين سه اکوسيستم عبارتند از جزاير مرجانى، جنگلهاى حرا و جنگلهاى بارانى که در این بین، وسعت جنگل هاى حرا در قشم بيش از ۲۰۰ کيلومترمربع است وسعت جزاير مرجانى در آب هاى پيرامون قشم مشخص نشده اما بر اساس برآوردهاى مقدماتى در اطراف قشم و تنگه هرمز تراکم مرجان ها و تنوع جانورى وابسته به آن بيش از هر جاى ديگر در خليج فارس است. برای تجربه نزدیک این نوع از جاذبه های طبیعی گردشگری قشم کافیست از خدمات ویژه تور قشم بهره مند شوید.

تور قشم با حیات وحش بی نظیر قشم

تنوع جانورى جنگلهاى حرا در سراسر جهان و همچنين در ايران به راستى بىنظير است. تنوع بىمهرگان جنگلهاى حرا فراتر از تصور است. در جزيره قشم مهرهداران اين سيستم حياتى را که نسبت به بىمهرگان از درصد ناچيزى برخوردار است کاملاً شناسايى نشدهاند. شناسايى مرجانها، برآورد وسعت و پراکنش آنها و شناخت موجودات وابسته به مرجانها در تنگه هرمز و مجاور قشم به سالها کار مداوم دانشمندان کارشناسان متخصص زيستشناسى دريايى نيازمند است. بيش از ۵۰ گونه از نرمتنان دو کفهاى، گاستروپودها، سفالوپودها و خارپوستان، خرچنگ و مرجان در سواحل قشم وجود دارد. اطلاعاتى که در سالهاى اخير در زمينه شناخت مهرهداران خشکىزى و بخشى از جانوران بزرگ دريايى آبهاى پيرامون قشم و خشکىهاى جزيره جمعآورى شده موارد زير را نشان مىدهد: گونههاى شناسايى شده پستانداران قشم عبارتند از ۴ گونه خفاش که يک نوع آن خفاش ميوهخوار است، خفاش ميوهخوار بزرگترين خفاش کشور بوده و بيشتر از قشم گزارش شده است. ۴ گونه جونده، يک نوع خارپشت، يک گونه خرگوش، يک گونه روباه و دو نوع نمسى و يک نوع جبير يا غزال ايرانى نيز در قشم شناسايى شده است. خزندگان شناسايى شده قشم نيز بسيار متنوع هستند. سه نوع مار و ۱۷ گونه مارمولک و يک نوع دوزيست در قشم شناخته شدهاند.


تور قشم با حیات وحش بی نظیر قشم


تور قشم با حیات وحش بی نظیر قشم


تور قشم با حیات وحش بی نظیر قشم


تور قشم با حیات وحش بی نظیر قشم

منبع: https://تورکیش-تورمشهد.com/qeshm-tour/