ما در ادامه برخی از نمونه سوالات آیین نامه رانندگی اصلی مهم با جواب را برای شما آورده ایم تا کمی با سبک نمونه سوالات ایین نامه اصلی آشنا شوید .
تمامی سوالاتی که در ادامه خواهید دید مهمترین و پرتکرارترین سوالات آیین نامه اصلی است که تا بحال در ازمون ایین نامه اصلی آمده است . این سوال ها به تنهایی برای قبولی کافی نیست اما خواندن آن ها می تواند تاثیر بسیار زیادی در قبولی شما در بار اول در ازمون اصلی ایین نامه داشته باشد .


بنابراین سوالات زیر را با دقت بخوانید و سعی کنید آن ها را بخاطر بسپارید چراکه ممکن است هر کدام از آن ها دقیقا در امتحان ایین نامه اصلی شما نیز بیاید .