سئو برای موتورهای جستجو به سه دسته تقسیم میشود:

  • سئو سفید
  • سئو خاکستری
  • سئو سفید

روش های بد و خطرناک در دسته سئو سیاه قرار میگیرند.
سئو کلاه سیاه

رنگ سیاه سمبلی از بدی و تاریکی است. سئو کلاه سیاه نیز به مجموعه کارهای خارج از قوانین گوگل در سئو گفته میشود که البته انجام چنین روشهایی دیر یا زود به جریمه شدن منجر میشود. در واقع فرد میخواهد با انجام این روشها گوگل را گول زده اما در هر بار آپدیت الگوریتمهای گوگل بسیاری از این روش ها ناکارآمد شده و حتی منجر به جریمه سایت میشوند. اما این روش ها چگونه هستند؟ با ما همراه باشید تا به بررسی برخی از این روشها بپردازیم. نوپرداز
استفاده بسیار از کلمات کلیدی

در گذشته گوگل بیشتر بر روی کلمات کلیدی تمرکز میکرد به همین دلیل برخی افراد بیش از آن که به کیفیت محتوا توجه کنن در پی تکرار بسیار زیاد کلمات کلیدی بودند. همین کار کیفیت محتوا را پایین میآورد. اما با آپدیت الگوریتم های گوگل کسانی که بیش از حد از کلمات کلیدی در متن خود برای کسب رتبه استفاده میکردند جریمه شدند. امروزه گوگل بیشتر بر محتوا تکیه دارد تا کلمات کلیدی و محتوا محور شده است به همین دلیل نیازی به استفاده زیاد از کلمات کلیدی نیست.
مخفی کردن کلمات و لینک ها در متن

برخی از سئوکاران برای استفاده از لینک ها و کلمات کلیدی پشت هم به مخفی کردن لینک ها و کلمات کلیدی میپردازند. برای مثال اینکار را با سفید کردن رنگ نوشته ها در پس زمینه سفید این کار را انجام میدهند. شاید اینکار لینک ها و کلمات کلیدی پشت هم را از دید کاربر مخفی کند اما گوگل متوجه تمام این کلمات شده و سایت را جریمه میکند.
نظرات اسپم

در این روش با استفاده از کامنت ها سعی میشود رتبه سایت را بالا برد. با گذاشتن لینک سایت در کامنت های مختلف این کار را انجام میدهند غافل از اینکه با انجام چنین کاری توسط گوگل جریمه خواهند شد.
کپی کردن مطالب

کپی کردن مطالب از سایر سایت ها دقیقا به مانند دزدی میماند. به همین دلیل است که گوگل با اینکار مخالف است. فرد با کپی کردن حاصل زحمات فرد دیگر در واقع دزدی انجام داده است. به همین دلیل کپی کل یک محتوا یا بخشی از آن به شدت از طریق گوگل پیگیری شده و هر سایتی که اینکار را انجام دهد جریمه خواهد شد.
خرید لینک و بک لینک

به طور کلی خرید بک لینک کار اشتباهی نیست بلکه در سئو تأثیر خوبی نیز دارد. اما خرید لینک از سایتهای معتبر و مرتبط با سایت مورد نظر مفید است. خرید به صورت ناگهانی و به تعداد بسیار زیاد از سایتهای نامعتبر و نامرتبط لینک اسپم نام دارد و تأثیر بسیار بدی در سئو سایت خواهد گذاشت.
منبع