شرایطی که در محیط حاکم می باشد تاثیری کاملا مستقیم بر وضعیت های فیزیکی، حالت های روانی و طریق انجام کار انسان ها دارد. به منظور راحتی انسان ها که یک تهویه مناسب و مطبوع برای آن ها ایجاد شود باید به دما و شرایط مناسب برای آسایش آن ها توجه شود که با شرایط جسمی و روحی آن ها متناسب باشد و بتوانند به کار و زندگی خود مشغول شوند و در پوشش بدن خود دچار مشکل نشده و سبب ایجاد محدودیت در آن ها نشود. چهار شرط بسیار مهم برای تهویه مطبوع هوا و نصب دریچه کولر وجود دارد که شامل دما، حرکت و وزش باد، رطوبت و تشعشع می شود.
ارکان اصلی که در طراحی دریچه کولر و ایجاد تهویه مناسب موثر می باشد، چیست

ارکان اصلی و مهمی که در طراحی دریچه کولر و ایجاد تهویه مناسب و مطبوع موثر می باشند، توجه به حرکت و همچنین چگونگی توزیع هوا در محیط می باشد. زیرا که توجه به این عوامل تاثیری بسیار مستقیم بر ایجاد شرایط و وضعیت راحتی و آسایش انسان دارد. همچنین لازم به ذکر است که با تکیه بر روش های به روز و علم نوین برای تهویه است که می توان انواع عملیات را با کمترین مصرف انرژی و حداکثر کارآیی و رادمان به نحو احسن انجام داد.