از بهترین، مقاوم ترین و مستحکم ترین سنگ های مصنوعی که در بازار موجود می باشد، بتن گزارش شده است که برای اجرای بتن رنگی و اجرای بتن سخت بسیار مناسب می باشد. بنابراین می توان گفت که ساختمان هایی که پی های آن ها توسط بتن ساخته شده است، دارای بهترین فونداسیون می باشند.
مهندسان معمار بسیار توصیه می کنند که پی ساختمان ها به ویژه در مناطقی که زلزله خیز می باشد، از بتن مسلح ساخته شود.

تعریف پی های بتنی سطحی

پی های بتنی که از نوع سطحی می باشند، خود به سه دسته تقسیم می شوند که شامل فونداسیون های زیر دیواری، پی های مرکب و فونداسیون های منفرد می شوند. اگر در هنگام اجرای بتن سخت و اجرای بتن رنگی، زمینی که در زیر یک سازه می باشد دارای شرایط کاملا مساعد و خوبی باشد به صورتی که بتوان پی را به حالت مستقیم بر روی آن اجرا کرد و تنش مجازی که خاک دارد از میزان مجاز آن تجاوز نکند، به این پی ها، پی های از نوع سطحی گفته می شود.

تعریف پی های بتنی عمیق

مهندسین به هنگام اجرای بتن رنگی و اجرای بتن سخت در ابتدا شرایط زمین را می سنجند و در صورت مناسب و مساعد نبودن شرایط خاکی که در نزدیک زمین می باشد، پی های عمیق را اجرا می کنند. رایج ترین مورد استفاده در چنین شرایطی استفاده از فونداسیون های شمعی می باشد که این شمع ها به صورت منفرد و گروهی موجود می باشند.