اولین باری که پرینتر های سه بعدی به دنیا معرفی شدن در سال ۱۹۸۰ بود.
دکتر کودامای ژاپنی اولین بار این تکنولوژی را به نام خود ثبت کرد در آن زمان به این دستگاه ها نمونه ساز سریع گفته می شد این فناوری در واقع برای ساخت سریع و کمهزینهٔ نمونهٔ اولیه برای یک تولید زیاد طراحی شده بود
و بعد آن چالرز هل در سال ۱۹۸۶ میلادی دستگاه استریولیتوگرافی را به نام خود ثبت کرد ناگفته نماند چالرز در سال ۱۹۸۳ دسنگاه خود را اختراع کرده بود و در این زمان در حال تاسیس شرکت پرینتر سه بعدی بود که ان را ( ۳D Systems ) و در آن زمان بهش ( RP Systems ) میگفتند و در زمان بود که اولین دستگاه SLA ساخته شد وبا نام SLA-1 ساخت و در سال ۱۹۹۷ معرفی کرد و در سال ۱۹۹۸ اولین ساخت موفق ردست پیدا کرده
در ان زمان ها کارل دکارد که در دانشگاه تگزاس شاغل بوددر سال ۱۹۸۷نمونه ساز های سریع با درجه بندی پخت لیزری قابل انتخاب اسم خود پر کرد این اختراع در سال ۱۹۸۹ ثبت شد و بعد از ان مجوزش به DTM Inc داده شد و بعد ها به اسم پرینتر سه بعدی ( ۳D Systems ) خریداری شد
و در ان سال یعنی سال ۱۹۸۹ اسکات کرامپ یکی از موسسان Stratasys Inc دستگاه لایه های مذاب را اختراع کرد و ان را به همگان اعلام کرد و آن را به کمپانی اختصاص داد. و اکنون این اختراع به صورت مدل RepRap مورد استفاده و بسیار فعال است


مواردی که امروز به آن اشاره کردیم مهم ترین فعالیت ها در در مورد پرینتر سه بعدی است.


هم اکنون این فناوری ها را در مکانی نگه داری میکنه و به غیر از موارد بالا بوده است مانند اولین پرینتر سه بعدی رو میزی یا اولین پرینتر ارزان قیمت و ….