ر اغلب پرینترها، نازل پیشفرض ۰٫۴ میلیمتر میباشد. اما اگر قطعه خیلی بزرگی را بخواهید با این شماره نازل پرینت سه بعدی کنید، زمان بیشتری طول خواهد کشید. پس استفاده از نازلهای بزرگتر مثل ۰٫۸ یا ۱ میلیمتر در زمان چاپ صرفه جویی میکند. نازل بزرگتر به معنی shell و infill و ضخامت لایه بالاتر میباشد. نازل بزرگتر برای حجمهای جامد (solid) مناسبتر است چون حجمهای توخالی و پر را با دیواره ضخیمتری در زمان کمتری چاپ کرده و مدل شما محکمتر به نظر میرسد.


ابزارهای مورد نیاز جایگزینی نازل پرینتر سه بعدی :
نازلهای اضافه با شماره متفاوت
سرمته مینیاتوری نازل
انبردست و آچار سرپیچ