قیمت کلایمر دستگاه جایگزین داربست در کارهای ساختمانی و صنعتی می باشد. استفاده از این تکنولوژی در کشورهای صنعتی عمر طولانی مدت دارد و جایگاه خود را در صنعتی ساختمان پیدا کرده است. و از ابعاد مختلف امنیتی، اقتصادی، جوابگویی به مشخصه های فنی مورد بررسی قرار گرفته است. این دستگاه، یکی از فناوری های وارداتی بوده و عمر آن در کشور نوپا بوده و خیلی از سازندگان و تولیدکنندگان صنعت ساختمان با این محصول آشنایی ندارند. در این مقاله سعی شده ابعاد مختلف و انتظارات مصرف کنندگان این محصول بررسی شده و در انتها پیشنهادات کاربردی برای نهادینه کردن این محصول در صنعت ساختمان کشور و رفع ابهامات و مشکلات مصرف کنندگان ارائه گردد. تعریف کلایمراز بعد مشخصه فنی و ویژگی ها داربست معلق (Suspended scaffold) که اصطلاحا در ایرانکلایمرشناخته شده است، وسیله ای برای کار در ارتفاع می باشد که کاربردهای بسیارمتنوعی در صنایع مختلف دارد. در صنعت ساختمان از این وسیله عمدتا برای نماکاری،سیمان کاری و کار در ارتفاع، نماشویی و تعمیرو نگهداری استفاده می کنند.در بخش صنعت نیز برای کار در ارتفاع در بخش های مختلف مانند نیروگاهی، پل سازی و ... مورد استفاده قرار می گیرد.