پانل های گچی در انواع مختلفی موجود هستند، اما ویژگی های مشترک این پانل ها دارای هسته گچی هستند که در ضخامت های مختلفی و با پوشش های مختلفی پوشانده شده اند.پانل های گچی یا گچبرگ ها در انواع مختلفی مانند کناف و تایل گچی در بازار موجود هستند، این صفحات گچی شامل موراد زیر هستند.• پانل های عایق رطوبت یا MR• پانل های ساده یا RG• پانل های مقاوم در برابر آتش سوزی یا FR• پانل گچی عایق رطوبت و آتش سوزی در ادامه خصوصیات این پانل ها را بررسی میکنیم، در ادامه این نوشته با سازه کاران همراه باشید.