قطع شدن تصویر
تعمیر تلویزیون جنرال
یکی دیگر از ایرادهای متداول در این برند است. خرابی بک لایت تلویزیون جنرال باعث می شود تصویر تلویزیون قطع شود اما پخش صدا ادامه داشته باشد. بک لایت تلویزیون به نوری گفته می شود که در پشت صفحه نمایش تولید می شود تا تصویر دیده شود. هر نقصی که در کیفیت نور بک لایت ایجاد شود به صورت مستقیم در کیفیت تصویر تاثیر خواهد داشت. قطع شدن تصویر تلویزیون جنرال معمولا به دو صورت ایجاد می شود. در برخی از دستگاه ها بخشی از تصویر تلویزیون تاریک می شود و بعد از مدتی مثلا چند دقیقه بعد از روشن کردن، تصویر تلویزیون قطع می شود و در بعضی دیگر بعد از روشن شدن و نمایش لوگوی جنرال تصویر تلویزیون قطع می شود.