سعادت آباد ٢٠٠ متر *بلوار ٢٤ مترى* *غربیها**

بلوار ٢٤ مترى (غربیها)

٢٠٠ متر

طبقات بالا

پلان بینظیر

استخر سونا جکوزى همانند هتل

لابى لوکس

٣ پارکینگ سندى
بهترین ها در سایت نقلی