اتاق میهمان

اتاق مهمان را باید یک اسمارت روم در نظر گرفت و مهمان باید بتواند پس از رزو اینترنتی هتل با کارت هوشمند خود به بخش های مختلفی مانند: استخر، رستوران، سیستم حمل و نقل و.. دسترسی داشته باشد. و برای ورود به اتاق خود بتواند با قفل دیجیتال درب را باز کرده و وارد اتاق شود.
در هتل ها معمولا بخش هایی هم وجود دارد که جز امکانات رایگان نیستند، در این حالت زمانی که مهمان از این امکانات استفاده کند، صورت حساب آن ثبت میشود.