انواع تفنگ میخکوب


اگر بخواهیم انواع میخکوبها را با توجه به قدرت و قدرت آنها طبقه بندی کنیم، آنها به سه دسته کلی تقسیم میشوند. یکی از پرکاربردترین آنها میخکوب بادی است، مدلهای دیگر میخکوب برق است و نوع دیگر انها انواعی هستند که با استفاده از میخ و چاشنی کار میکنند.

قدرت تفنگ میخکوب

معمولاً منبعی که قدرت تفنگ را تعیین میکند به نوع ابزار و نحوه کار آن بستگی دارد. همانطور که گفتیم تفنگ میخکوب از چاشنی به عنوان منبع قدرت استفاده میکنند. قدرت مورد نیاز برای کار با این نوع میخها توسط چاشنی آنها تامین میشود.

این دستگاهها دارای باتری هم هستند، که در واقع نیزوی مورد نیاز برای کار کردن آنها را تامین میکند.