مزایای استفاده از کانترهای سرد در چیست ؟

کانترهای سرد از کیفیت بالایی برخوردارند و همچنین میتواند بیشترین کاربرد را از آن در بخشهای مختلف داشت. کانتر سرد مزایای زیادی را به تجهیزات صنعتی آشپزخانه میدهد. علاوه براینکه که کانترهای سرد دستهسازی مواد غذایی را نیز انجام میدهد میتواند در خدمات آسان و راحت تأثیر به سزایی داشته باشد.
کانتر سرد از بهترین تجهیزات جهت محافظت مواد است به دلیل اینکه که جنس این تجهیزات از استیل است. ضدعفونی و تمیزکاری کانتر سرد راحت و آسان است و به دلیل سطح صیقلی که دارد باکتریها و میکروبها کمتر رشد میکنند و سلامت بهداشت در آن قابل ملموس است.
امروزه بازار رقابت در صنفهای مختلف بهشدت بالا رفته است. برای کسبوکارهای مربوط به تهیهی غذا باوجود مشتریان زیادی که دارند، رقابت بالایی وجود دارد و کسانی در این رقابت میتوانند حرفی برای گفتن داشته باشند که بتوانند خدمات بهتری به مشتریان خود ارائه دهند.
در آشپزخانههای صنعتی کیفیت خدمات اهمیت بسیار بالایی دارد و تأثیر سریعتری نسبت به دیگر صنفها بر جای میگذارد. به همین علت استفاده از تجهیزات مناسب مانند کانتر سرد جهت افزایش کیفیت غذا و مواد اولیهی تولیدی میتواند بسیار مؤثر باشد.

کاربرد کانتر طرح کشتی چیست ؟

کانتر طرح کشتی بدنه بیرونی آن از چوب روسی و ام دی اف تولیدشده است و همچنین بدنه داخلی آن از جنس استیل و یا به سفارش مشتری از جنس آلومینیوم تولید میشود.
کانتر طرح کشتی در دماهای مختلفی استفاده میشود و مواد غذایی مثل سالاد، سبزیجات، غذاهای سرد مانند الویه و … را در خود حفظ میکنند و استفاده از این کانترها رواج پیداکرده است.کانترهای سرد از بخش زیرین دمای موردنیاز خود را به دست میآورند و مواد را در دمای مناسب قرار میدهند. این تجهیزات صنعتی آشپزخانه امکان فعالیت کارکنان را آسانتر میکنند و دستهبندی مواد را راحتتر میکنند. این تجهیزات دارای بخشهایی هستند که درب دارند و مواد غذایی را در آنها قرار میدهند.

کاربرد کانتر سرد در آشپزخانه صنعتی چیست ؟


موادی مانند سبزیجات و میوهها به دلیل آنکه زود پلاسیده میشوند آنها را در کانتر سرد نگهداری میکنند که یکی از کاربردهای کانتر سرد است.کانتر سرد از مهمترین تجهیزات آشپزخانه صنعتی است که برای این موارد قابلاستفاده و طراحی شده است علاوه بر اینکه که کانتر سرد را هم بهصورت محدود و هم بهصورت باز مورداستفاده برای کارکنان آشپزخانه طراحی میشوند، کاربرد زیادی را در آشپزخانههای فست فود دارند.
این کانتر و تجهیزات آشپزخانه صنعتی برای غذاهای سرد و محافظت آنها مورداستفاده قرار میگیرند. در بخش زیرین کانترها برخی مواقع قفسههای نگهداری این مواد، جمع میشوند، که میتوان مقدار بیشتری مادهی غذایی را در آن نگهداری کرد و در صورت نیاز به بخش ظرف مانند کانتر انتقال داد.