ممکن است حساب پرفکت مانی شما، محل ذخیره درآمدهای دلاری شما باشد. همچنین ممکن است از شخص یا وب سایتی به خاطر درآمدی که داشتهاید، ووچر پرفکت مانی دریافت کرده باشید. اگر بخواهید این درآمد دلاری را به ریال تبدیل کنید، خدمات خرید و فروش پرفکت مانی در بیت مهر در خدمت شما است. در هر ساعت از شبانه روز که بخواهید میتوانید موجودی حساب پرفکت مانی خود را به ریال تبدیل کنید.