خرید پرفکتمانی یکی از انواع سیستمهای پرداخت الکترونیک جهانی است که سریع و ارزان قیمت بوده و استفاده از آن برای ایرانیان به واسطه تحریمهای ایران، قابل استفاده است. مسئله اصلی در رابطه با پرفکتمانی افتتاح حساب پرفکتمانی و نحوه خرید دلار پرفکتمانی است. یکی از راهها برای خرید و فروش دلار پرفکتمانی و به عبارت دیگر شارژ حساب پرفکتمانی، خرید کارت ووچر پرفکت مانی است. در ادامه به بررسی کاربردهای کارتهای ووچر پرفکتمانی میپردازیم.