در بسیاری از مواقع افرادی که از ماشین ظرفشویی استفاده میکنند، پس از شستشوی ظروف با لکههای ناشی از چربی و رنگ غذا روی آنها مواجه میشوند. اگر دستگاه ظرفشویی سالم باشد، در چنین مواقعی علت میتواند از نوع شویندهای باشد که برای شستشو استفاده میکنند. مواد شوینده ظرفشویی، یک صابون ساده یا پودر شستشوی معمولی نیستند، آنها برای اینکه عملکردی متفاوت و فوقالعاده موثر داشته باشند، دارای یک فرمول پیچیده هستند که بهشکل مدام در حال تغییر است.

مواد شوینده ظروف به اشکال مختلفی در بازار یافت میشوند که میتوانند به شکل پودر، مایع یا ژل ظرفشویی و همچنین قرص شوینده باشند. بسته به سلیقه افراد و البته شرکت سازنده، هر ماده شوینده میتواند با دیگری تفاوت داشته باشد که هرکدام مخالفان و موافقان خاص خود را نیز دارد. برخی دوست دارند که پس از شستن ظروف با بوی خوش آن مواجه شوند، اما برخی دیگر ترجیح میدهند که لکه آب پس از شستشو روی ظروف باقی نماند. در این بین عدهای هم معتقد هستند که شوینده مورد نظرشان باید بتواند به شکل حرفهای ظروف را از شر آلودگیها پاکسازی کند.

تفاوت انواع شویندههای ماشین ظرفشویی
هر شوینده بسته به ترکیبات مختلف، دارای دو ماده اصلی نیز هست که شامل آنزیمها و سفیدکنندهها میشود. کار آنزیمها مشخص است و آن هم از بین بردن مواد جامد روی ظروف و باقیمانده پروتئین روی آنها خواهد بود. در صورتی که سفیدکنندههای موجود در شویندههای ظرفشویی، مسئول از بین بردن لکههای روی ظروف مثل لک یک نوشیدنی گرم هستند. هر دو این مواد برای یک ماده شوینده ضروری به شمار میآیند و چه در شوینده پودری و چه در مایع ظرفشویی یافت میشوند؛ اما نکته اینجاست که آنزیمها و سفیدکنندهها در کنار یکدیگر نمیتوانند در شویندههای بهشکل مایع و ژل قرار بگیرند؛ زیرا در چنین حالتی آنزیمها از بین میروند.

در کنار این مشکل اغلب استفادهکنندگان از پودر شستشو اعتقاد دارند که این پودرها به طور کامل هنگام شستشوی ظروف حل نمیشوند و میتوانند ردی از خودشان را روی ظروف برجای بگذارند. از آن سمت ماجرا شویندههای مایع هم توانایی استفاده همزمان از آنزیمها و سفیدکنندهها در یک پکیج را دارا نیستند. پس نمیتوانید انتظار داشته باشید که با استفاده کردن از شوینده مایع از شر لکهها به طور کامل خلاص شوید.

در این صورت به احتمال بسیار زیاد، این قرصهای ماشین ظرفشویی هستند که بهترین عملکرد را خواهند داشت؛ اما بسیاری از افراد اعتقاد دارند که قرصهای ماشین ظرفشویی هم آنطور که لازم است عملکرد مثبتی در همه مواقع ندارند. باید گفت که این قرصها با وجود آب فعال میشوند، پس اگر در شرایط مرطوب و خیس نگهداری شوند و یا جعبه آنها رطوبت را جذب کند، همان لحظه فعال شده و کارکرد خود را از دست میدهند.

مزایای استفاده از قرص ماشین ظرفشویی
اگر جزو افرادی هستید که به شکل مداوم از ماشین ظرفشویی استفاده میکنید، حتما از مزایای بینظیر قرص ماشین ظرفشویی در کنار سایر شویندهها آشنا هستید.

1. کاهش مصرف آب

یکی از ویژگیهای قرصهای ماشین ظرفشویی استفاده از فناوری کف کنترل شده است، به همین دلیل پس از استفاده از این شوینده نیاز به مصرف آب زیاد برای از بین بردن ماده و کف روی ظروف ندارد. عاملی که میتواند پس از گذشت مدتی حجم زیادی از آب را صرفهجویی کند.

2. کمک به پاکیزگی بیشتر

از دیگر ویژگیهای مثبت قرصهای ماشین ظرفشویی در مقابل سایر شویندهها، عملکرد قدرتمند آنها در پاکسازی ظروف است. هنگامیکه از این قرص استفاده میکنید، دیگر نگران برجای ماندن رد لکهها و چربی روی ظروف نخواهید بود؛ زیرا قرصها به شکل سرسختانه تمامی کثیفیها را از بین میبرند و باعث ایجاد درخشندگی در ظروف میشوند. پس از قدرت بالای جرمگیری و پاکسازی لکه از دیگر مزایای این محصول است.

3. دارا بودن چندین عملکرد همزمان

همانطور که گفتیم قدرت چربی زدایی و پاککنندگی قرصها از سایر شویندهها بسیار بیشتر است که البته این قدرت میتواند باعث پاکسازی درون ظرفشویی نیز بشود. پس با خیال راحتتر میتوانید از آن استفاده کنید.
ادامه مطلب در : انواع قرص ماشین ظرفشویی